facebook whatsapp youtube
צור קשר

עורך דין הטרדות מיניות

author
date
13.03.2022
time
1 דקות קריאה
מאמרים נוספים בנושא:

עורך דין הטרדות מיניות שקמה אדרי

הטרדות מיניות נמנות על עבירות המין שהעונש בצידן יכול להגיע למאסר ממושך מאחורי סורג ובריח ואף פיצוי כספי עצום.  לעתים רבות, מקרים של הטרדות מיניות מתפרסמים באמצעי התקשורת השונים, דבר שעשוי להשפיע במידה ניכרת על אורח חייו של החשוד ושמו הטוב, גם אם בסופו של דבר תוכח חפותו. עורכת הדין שקמה אדרי מתמחה במשפט הפלילי ובעלת הישגים רבים בייצוג נאשמים וחשודים בתחום זה. עורכי הדין במשרד יפעלו לניהול התיק בצורה הטובה ביותר עבורכם, להוציא את האמת לאור ולייצג את הצד שלכם בצורה הטובה ביותר עד להצלחה בתיק. ניהול נכון של התיק על ידי עורך דין הטרדות מיניות, בעל ניסיון בתחום, יהיה זה שיחרוץ את גורל התיק.

מהי הטרדה מינית?

החוק שמגדיר את העבירה הינו "חוק למניעת הטרדה מינית, תשנ"ח-1998" ולפיו, הטרדה מינית היא כל אחד מאלו:

(1)סחיטה באיומים, כאשר המעשה שהאדם נדרש לעשותו הוא בעל אופי מיני;

(2)מעשים מגונים;

(3)הצעות חוזרות בעלות אופי מיני, המופנות לאדם אשר הראה למטריד כי אינו מעונין בהצעות האמורות;

(4)התייחסויות חוזרות המופנות לאדם, המתמקדות במיניותו, כאשר אותו אדם הראה למטריד כי אינו מעונין בהתייחסויות האמורות;

(5)התייחסות מבזה או משפילה המופנית לאדם ביחס למינו או למיניותו, לרבות נטייתו המינית;

(5א)פרסום תצלום, סרט או הקלטה של אדם, המתמקד במיניותו, בנסיבות שבהן הפרסום עלול להשפיל את האדם או לבזותו, ולא ניתנה הסכמתו לפרסום.

(6)הצעות או התייחסויות כאמור בפסקאות (3) או (4), המופנות לקטין או חסר ישע או מטופל נפשית או לעובד במסגרת יחסי עבודה, לתלמיד, אדם הנתון לכהן דת, בנסיבות המפורטות בפסקאות משנה אלה, גם אם המוטרד לא הראה למטריד כי אינו מעונין בהצעות או בהתייחסויות האמורות:

הגנות אפשריות

לגבי עבירה של הטרדה, שנעשתה באמצעות הפצה של תצלומים, קבע המחוקק כי הגנות טובות יהיו בין היתר אם הפרסום נעשה בתום לב, בשים לב לנסיבות הפרסום, תוכנו, צורתו, היקפו ומטרתו. אם הפרסום נעשה למטרה כשרה. או אם יש בפרסום עניין ציבורי המצדיק אותו בנסיבות העניין, ובלבד שאינו כוזב, או שהוא הבעת דעה או ביקורת על בעל תפקיד ציבורי בקשר לתפקידו, והפרסום לא חרג מתחום הסביר לשם השגת מטרתו.

מהפסיקה נלמד כי אין המדובר ברשימה סגורה וכי ישנן נסיבות נוספות אשר יכולות לעמוד להגנתו של אדם החשוד בהטרדה מינית.

ענישה

מעשה של הטרדה מינית או התנכלות עלול לגרור הן להטלת אחריות פלילית והן להתקיימות עוולה אזרחית בגינה ניתן לתבוע פיצוי.

מבחינה פלילית – העונש המקסימאלי על הטרדה מינית הינו שנתיים מאסר.

העונש המקסימלי על התנכלות לאדם הינו שלוש שנות מאסר.

העונש המקסימלי על אדם שגם הטריד וגם התנכל, הינו ארבע שנות מאסר.

הטרדה מינית בעבודה

כפי שניתן לראות, המחוקק יצא מנקודת הנחה כי מקום שמתקיימים בו יחסי מרות הינו קרקע מועדת שבה נדרש להיזהר אף יותר.

כך למשל בין מורה לתלמיד, או בין רופא למטופל נפשי, יכולה להתקיים עבירה של הטרדה מינית, אף אם המוטרד לא הראה כי אינו מעוניין בהתנהגות המופנית כלפיו.

כך גם בכל הקשור ביחסי עבודה –

הצעות או הערות בעלות אופי מיני ( כפי שמתואר בסעיפים 3 ו 4 לחוק, יחשבו להטרדה מינית גם אם המוטרד לא הפגין את היעדר רצונו לגביהם אם  הם הופנו לעובד במסגרת יחסי עבודה, ולאדם בשירות במסגרת שירות – תוך ניצול מרות ביחסי עבודה או בשירות.

בתובענה של עובד שהוטרד כאמור, ואף של 'דורש עבודה', במסגרת יחסי עבודה יהיה נטל ההוכחה על כתפי המעסיק, הוא ידרש לשכנע כי לא פגע. כל זאת בהינתן שהעובד הקדים להוכיח כי ההתנהגות עצמה ( ללא אלמנט הפגיעה) התקיימה.

כל זאת מוגבל לתביעות שהוגשו תוך 3 שנים מיום שנוצרה העילה.

המדריך למעסיק – איך למנוע הטרדה מינית בעבודה

מאחר ויחסי העבודה כבר סומנו כשטח המועד לפורענות כאמור, הרי שהמחוקק דרש מראש כי המעסיקים באשר הם, ינקטו באמצעים כדי להבטיח סביבת עבודה בטוחה.

בין היתר החוק מחייב את המעסיקים לנקוט באמצעים שלהלן:

להגדיר דרך יעילה להגשת תלונה בשל הטרדה מינית במסגרת יחסי עבודה.

לטפל ביעילות במקרה של הטרדה מינית וכן לעשות כל שביכולתו כדי למנוע את הישנות המעשים האמורים וכדי לתקן את הפגיעה שנגרמה למתלונן עקב ההטרדה או ההתנכלות.

לגבי מעסיקים גדולים אשר מעסיקים יותר מ-25 עובדים, ישנה חובה גם לקבוע התייחסות כאמור בתקנון, ולפרסם את התקנון לעובדים.

עונש למעסיק שלא פעל כאמור

אין המדובר בהמלצה בלבד, שכן מעסיק שלא מילא אחר אמצעים אלו, יהיה אחראי לעוולה אזרחית על מעשה הטרדה שהטריד עובדו, או ממונה מטעמו אף אם אינו עובדו, במסגרת יחסי העבודה.

החשיבות של עורך דין הטרדות מיניות

החשיבות של עורך דין הטרדות מיניות

עורך דין הטרדות מיניות הוא קריטי לטיפול בתיק כיוון שהוא יכול לסייע במקרים רבים לזכות את הנאשם אם לא הוכחה אשמתו או כלל אינו ביצע את המעשים שבהם הוא מואשם. כמו כן החשוד יקבל מעורך הדין הדרכה, ייעוץ וליווי לכל אורך ההליך, כיצד להתנהל במהלכו ועוד. עורך הדין ייצג את החשוד מול המשטרה, בבית המשפט ואם מדובר בתיק עם פרופיל תקשורתי גבוה אז גם מול התקשורת כאמור.

עבירות הקשורות להתנכלות והטרדות מיניות:

חשוב להבהיר כי עבירות מין הן מסוג העבירות הקשות ביותר כיוון שהן לא רק דבר לא נעים ולא מכובד כלפי האדם ו/או הזולת אלא עשויות לפגוע בנפשו בצורה קשה כך שהוא לא יהיה יותר אותו אדם שהיה. עבירות אלו גוזרות על הנאשמים שנות מאסר ממושכות בפועל ובדרך כלל גם קנסות כלכליים כבדים. העבירות השונות בתחום זה כוללות גם מעשים שאינם בהכרח מגע. אלו יכולים להיות גם בסחיטות ואיומים, מעשים מגונים, הצעות חוזרות בעלי אופי מיני, התייחסות משפילה לאדם בנוגע למיניותו או נטיות מיניות, צילום סרטון או תמונה של אדם בצורה שעשויה להשפיל אותו ועוד. בפניה לעורך דין הטרדות מיניות, תוכלו לברר את העונשים לכל עבירה.

עו"ד הטרדה מינית

משרד עורכי הדין שקמה אדרי מתמחה בטיפול בתיקים פליליים, לרבות תיקים בתוך ההטרדות המיניות. לעתים רבות אנשים נאשמים למרות שכלל לא ביצעו עבירה או כיוון שמישהו מנסה לסחוט אותם בכוונה תחילה. צרו עמנו קשר ונשמח לייצג את הצד שלכם בהליך.

עו"ד הטרדות מיניות

ניתן לשמוע על יותר ויותר מקרים של הטרדה מינית. הדבר קורה במגוון רחב של מקומות, החל ממקום עבודה כשההטרדה יכולה להיות בין מעביד לעובד או בין עובדים לבין עצמם, בתחנת האוטובוס, בקניון או בכל מקום אחר. סביב הטרדה מינית ישנה עמימות מסוימת שכן לא .תמיד הקו בין חיזור שהוא לגיטימי לבין הטרדה מינית הוא ברור. כדי שהדבר יחשב להטרדה מינית צריך הקורבן להראות בדרך מסוימת שהוא אינו מעוניין בדבר ושהצד המטריד מתבקש להפסיק. הוא אינו חייב לעשות זאת במילים אלא הבהרת הדבר בשפת גוף כמו תנועת ראש לשלילה או ניסיון להדוף את המטריד אמורה להספיק. אם הוגשה נגדכם תלונה, עורך דין הטרדות מיניות הוא הכתובת. הוא ילווה אתכם כבר משלבי טרום חקירה במטרה לסיים את הפרשה מהר ככל שניתן.

מדוע חשובה פניה מוקדמת אל עורך דין הטרדות מיניות?

כאמור, ישנו גבול דק יחסית או אפילו מטושטש בין חיזור לבין הטרדה מינית. הטרדה מינית כוללת בתוכה נעשים מגונים שיש בהם פגיעה פיזית אך גם כאלה שיש בהם פגיעה מילולית בלבד ללא פגיעה פיזית. תגובת הצד השני היא קריטית, עד כמה הבהיר בצורה ברורה שהדברים הנעשים אינם לרוחו. עורך דין הטרדות מיניות שהוא בעל ניסיון יחקור היטב את הדברים ויוכל להבין מהם הטיעונים שניתן להציג לטובת החשוד או הנאשם אם הוגש כתב אישום, מהם הפרטים החסרים בתמונה שלא ניתן להוכיחם וכך יוכל גם לפחות להביא להקלה בעונש באמצעות שכנוע שהדברים נעשו מתוך כוונה תמימה ולא רצון לפגוע.

כיצד לבחור את עורך הדין המטפל בהטרדות מיניות?

עורך דין הטרדות מיניות צריך להיות עורך דין פלילי בעל ניסיון רב בתחום הפלילי בכלל ובנושא עבירות מין והטרדות מיניות בפרט. לעבירות מין והטרדות מיניות ישנה רגישות רבה בחברה וגם בגורמי האכיפה או בתי המשפט. הנטיה היא להאמין למתלוננת ולרוב מדובר על מילה כנגד מילה. הטרדות מיניות קורות לרוב מבלי שישנם עדים במקום. לכן עורך דין הטרדות מיניות צריך להיות מנוסה מאוד, להכיר היטב את החוקים בעניין ולדעת למצוא את הניואנסים המבדילים מצב של הטרדה מינית באופן מובהק למצב שאינו ברור או מוכח לחלוטין בו יש מקום גם לספק.

עו"ד שקמה אדרי היא עורכת דין פלילית בעלת ניסיון בייצוג חשודים או נאשמים בעבירות מין, כולל הטרדות מיניות,  והיא מייצגת את לקוחותיה במקצועיות ורגישות. מוזמנים ליצור קשר.

האמור במאמר אינו מובא כתחליף לקבלת יעוץ משפטי של עורך דין והוא מהווה מידע כללי בלבד, אשר אינו מהווה ייעוץ משפטי מחייב ואין להסתמך עליו בכל צורה שהיא. כל פעולה שנעשית ע"פ המידע והפרטים האמורים במאמר זה הינה על אחריות המשתמש בלבד. בכל מקרה ספציפי יש להיעזר בבעל מקצוע המתמצא בתחום.

לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

  form-image form-image

  שאלות ותשובות

  החוק לא מגדיר מספר פעמים אלא משתמש בדרישה ל'חזרתיות'.

  במילים פשוטות יותר, הצעות חוזרות בעלות אופי מיני או התייחסויות חוזרות בעלות אופי מיני, כאשר מושא ההטרדה הראה שאינו מעוניין בכך, מהוות הטרדה מינית ואף מעבר לכך נקבע על ידי בית המשפט כי התייחסויות חוזרות, אף אם נאמרו במסגרת אירוע אחד, מקיימות את ההגדרה של הטרדה מינית.

  הטרדה מינית אינה רק מגע, אלא יכולה להיות גם רמיזות חוזרות, התייחסות מבזה, בדיחות או אפילו הפניית תשומת לב המתמקדת במיניותו של אדם ועל כן גם אם לא נגעת בה מעולם יתכן ויש לה בסיס להגיש נגדך תלונה.

  אך אל תמהר להתייאש שהרי ישנם תנאים נוספים להתקיימות העבירה, במקרים אחדים יש צורך להוכיח כי 'המוטרד' הראה כי אינו מעוניין בהתייחסויות עליהן מדובר וכן תנאים נוספים אשר בעזרת עורך דין המומחה בייצוג בהטרדות מיניות ניתן לבדוק התקיימותם.