facebook whatsapp youtube

חקירה במשטרה

author
date
13.03.2022
time
1 דקות קריאה
מאמרים נוספים בנושא:

אחת מהזכויות הכי חשובות העומדת לחשודים בפלילי, היא הזכות לקבלת יעוץ לפני חקירה במשטרה. במאמר זה אסביר מהי הזכות מי צריך להשתמש בה, ומה יהיו ההשלכות על התיק.

ייעוץ לפני חקירה

יש להקדים ולהסביר כי חקירה הינה השלב הראשון בבירור קיומה של עבירה פלילית. במסגרתה ניתנת לחשוד הזדמנות פז למסור את גרסתו ולהוכיח את חפותו. אלא שבאותה המידה, כל מה שיאמר החשוד עלול לשמש על מנת להרשיעו. בדומה לכך, גם הימנעות מלהזכיר פרטים חשובים או שתיקה גורפת עלולה להוביל להסתבכות התיק. נתון נוסף וחשוב שצריך לקחת בחשבון הוא שהחשוד עומד מול גורמי חקירה כוחניים, אשר עלולים לנסות ולהפעיל עליו לחץ, במצב כזה יהיה קל לתמרן אותו ולגבות ממנו הודאות שחוטאות לאמת. כדי להימנע ממצב זה, ניתנת לחשוד הזדמנות להתייעץ עם משרד עורכי דין פלילי.

למי מגיעה הזכות? האם המשטרה יכולה למנוע את הזכות?

הזכות להתייעץ עם עורך דין, או בשמה המקצועי 'זכות ההיוועצות' מעוגנת בחוק סדר הדין הפלילי ועומדת לכל חשוד באשר הוא.

רק במקרים חריגים המוזכרים בחוק, יכול הקצין הממונה לדחות את פגישת העצור עם עורך הדין, וגם זה לזמן מוגבל:

 • מקרה שבו פגישת היוועצות תגרום להפסקה של פעולת החקירה.
 • מקרה שבו פגישת היוועצות עלולה לסכל או לשבש מעצר או חקירה.
 • מצב שבו יש לדחות את הפגישה לצורך שמירה על חיי אדם, סיכול פשע או מניעת עבירת בטחון.

עורכת הדין שקמה אדרי זמינה לשיחות ייעוץ 24/7, במשרדה או בתחנת המשטרה לפי בחירת החשוד.

מה תכלול שיחת היוועצות עם עורך דין?

 • עורך הדין יסביר לחשוד מהן זכויותיו – כך ידע החשוד מה הם הכלים העומדים לרשותו. במובן הזה מתאים המשפט הידוע 'ידע שווה כוח'.
 • עורך הדין יסביר לחשוד מהן החשדות כנגדו ומה צפוי לו מבחינת ההליך המשפטי.
 • עורך דין יסביר לחשוד איך מתנהלת חקירה, מהם הליכים תקינים ומהם הליכים שאינם חוקיים – בכך יסייע בהורדת הלחץ בקרב החשוד, ויפנה אותו ליתן גרסה סדורה בפני חוקריו.
 • עורך דין יאיר את עיני החשוד לפרטים מהותיים שיש להביא בפני החוקרים כבר בחקירה הראשונה.

מה מעמדה של שיחת היוועצות עם עורך דין?

על פגישת ההיוועצות להתקיים בתנאים המאפשרים שיח פרטי וסודיות. על תוכנה יחול חסיון עורך דין – לקוח, קרי, חסיון שלא ניתן להפר אלא אם הלקוח בעצמו חפץ בכך.

ייעוץ לפני חקירה במשטרה

כאמור, מדובר בשלב קריטי, הזדמנות חד פעמית שלא תחזור על עצמה באותה הצורה, שלב שלאחריו בדרך כלל יוחלט האם יש צורך לעצור את הנחקר או לשחררו, שלב שיכריע את גורל התיק הפלילי, ומכל סיבות אלו מומלץ לפנות לסניגור מקצועי העונה על התנאים הבאים:

 • מקצועי ומתמחה בדין הפלילי.
 • בעל ניסיון מוכח.
 • לוחם שלא נרתע מהליכים מסובכים.
 • דיסקרטי ובעל רגישות.

חקירה הינה שלב חשוב שיכריע את התיק הפלילי ועל כן מומלץ להתייחס אליה בכובד ראש ולא בפזיזות. ייעוץ לפני חקירה הוא שירות שלא כל עורך דין ידע לתת במקצועיות.

ייעוץ לפני חקירה במשטרה

ייעוץ לפני חקירה – המדריך המלא לזכויות החשוד:

חקירה משטרתית, הינה שלב ראשוני בהליך הפלילי, שלב מכריע ומאוד מבלבל עבור הנחקר. ייעוץ לפני חקירה , אם ינתן על ידי עורך דין מנוסה ומקצועי, יוכל להבהיר לנחקר בפני מה הוא עומד, מהי מערכת הזכויות המגיעות לו בשל נסיבותיו, ירגיע אותו ויעזור לו לעבור את החקירה כראוי. במאמר הזה נתמקד במעט מהזכויות החשובות העומדות לכל נחקר. ההמלצה היא להיוועץ עם עורך דין אשר יסביר בפירוט על הזכויות אלו ונוספות.

מהי חקירה באזהרה?

עם הגעתו של נחקר לחקירה, מחוייב החוקר לומר לו האם הוא נחקר תחת אזהרה, משמע נחקר כחשוד בביצוע עבירה וכל שיאמר עלול לשמש כנגדו, או לחילופין מתושאל כעד. באם המדובר בחשוד הנחקר באזהרה, מחוייב החוקר לידע אותו בדבר זכות השתיקה והזכות להיוועץ עם עורך דין, עליהן יוסבר בקצרה להלן.

ייעוץ לפני חקירה – חסיון מפני הפללה עצמית

מדובר בזכות העומדת לכל נחקר, עד או חשוד, ולפיה זכאי הנחקר שלא לענות על שאלה, שיש בה הודייה ברכיב עבירה פלילית בגינה הוא עלול לעמוד לדין. מדובר על זכות מצומצמת יותר מזכות השתיקה.

זכות השתיקה

זכות השתיקה הינה זכות העומדת לכל חשוד ולפיה זכאי לשתוק באופן מוחלט לאורך כל החקירה.

תכלית הזכות היא למנוע מאדם לכשול בלשונו אם מפאת לחץ החקירה או כל סיבה אחרת, ולגרום להפללתו בעבירה שאותה לא ביצע.

מבחינה ראייתית הרי ששתיקת הנאשם עלולה לחזק את הראיות אשר נאספו כנגדו, ועל החוקר להודיע לו על כך. אולם משמעות השתיקה תיקבע רק לאחר בחינת ההליך כולו בפני בית המשפט.

זכות השתיקה היא עוגן הכרחי לקיומו של הליך משפטי הוגן ורמסיתה באמצעים בלתי חוקים ובתחבולות עלול להביא אף לפסילת ההודאה.

זכות היוועצות עם עורך דין

מדובר באחת מזכויות היסוד החשובות העומדות לחשוד בפלילים, לפיה הוא זכאי לשוחח עם עורך דין ולהתייעץ איתו בקשר למצבו המשפטי בטרם הוא עונה לשאלת השוטרים, זאת בין אם הוא עצור ובין אם לאו. היעוץ יכול להינתן באמצעות שיחה טלפונית או אף פגישה פרונטלית, ולשם כך תידחה החקירה בזמן סביר (יוציין כי החוק מגדיר מצבים חריגים בהם זכות הייוועצות תידחה).

זכות להיחקר בשפת החשוד

החוק מורה כי החקירה תתקיים בשפתו של החשוד, בין אם בשפת אם ובין אם בשפה אחרת שאותה החשוד מבין על בוריה. מדובר בזכות הבאה לוודא כי החשוד מבין היטב את שנשאל וכי תשובתו תובן כהלכה.

לסיכום

חקירה היא השלב החשוב בהליך הפלילי, שלב בו נמצא הנחקר בגפו תחת איומו של הלא נודע. דווקא משום חשיבותו יש להתכונן אליו כראוי ובכובד ראש. הזכות להיתייעץ עם עורך דין היא זכות העומדת לכל חשוד ובכל שעה, היא זכות לגיטימית ומטרתה היא אחת – להגן על הנחקר.

ייעוץ לפני חקירה

חקירה במשטרה – כללי זהב לחקירה נכונה

ייעוץ לפני חקירה הוא למעשה גלגל הצלה בעבור כל אזרח הניצב כחשוד בעבירה פלילית בין אם מדובר באדם הטוען לחפותו, מי שההליך הפלילי זר לו או מי שכבר ישב בחדר חקירות בעבר. מדובר בשלב מרתיע ביותר, אשר במסגרתו נדרש הנחקר לשהות תחת תנאים שאינם נוחים לו, מול חוסר וודאות ולענות לשאלותיו של החוקר. כל מילה שיאמר עלולה לשמש כנגדו ולמעשה להכריע את גורל התיק הפלילי ולהביא אותו בסופו של הליך לריצוי עונש מאסר מאחורי סורג ובריח.  על כן, עורכת דין שקמה אדרי המתמחה בדין הפלילי ריכזה עבור הנחקרים כללי זהב שמטרתם לעזור לנחקרים לצלוח את שלב החקירה.

ההמלצה היא לקרוא כללים אלו ולהיוועץ באופן פרטני עם עורך דין בטרם הגעה לחקירה:

כלל מס' 1 – הבינו היטב במה מדובר

בטרם הנחקר נותן תגובה כלשהי לטענות העולות מפי החוקר, עליו לדעת במה מדובר. ראשית עליו להבין באיזה מעמד הוא נחקר. אין דומה מצבו המשפטי של עד לקיומה של עבירה, למצבו המשפטי של חשוד בביצוע עבירה. שנית, יש להבין מהי העבירה עליה מדובר תוך גילוי פרטים אודות נסיבות ביצועה. ההמלצה היא לא לתת תגובה לחשדות אשר לא ברורים לנחקר באופן סביר.

כלל מס' 2 – דעו מהי המסגרת החוקית (הזכויות שלכם, החובות של הרשות ומגבלות החקירה)

חקירה נדרשת להתנהל על פי החוק, ומשכך קמות לנחקר זכויות ייחודיות שעליו להכיר בטרם הגעתו לחקירה, בהתאמה יש חובה על הרשות לספק זכויות אלו ולפעול רק על פי מה שהותר לה במפורש בחוק. בין היתר על הנחקר לדעת מהן שעות החקירה המותרות באותו המקרה, האם זכאי הנחקר לנוכחות מלווה, האם זכאי לבחור את מין החוקר, האם על החקירה להיות מצולמת, האם הוא זכאי למתורגמן, כל אלו ועוד הינן זכויות המשתנות בין נחקר לנחקר על פי נסיבותיו ונסיבות העבירה.

כמו כן, חלק מהזכויוות ייחודיות לחשוד להבדיל מעד, כדוגמת זכות השתיקה אשר עומדת אך ורק לחשוד אשר כל שיאמר עלול לשמש כנגדו. יחד עם זאת עליו לדעת כי למימוש זכות השתיקה ישנן השלכות ובניהן חיזוק הראיות הקיימות כנגדו. יתר הזכויות נוגעות לסמכות של רשות החקירה על הנחקר, וכיוצא בזאת, האם הוא רשאי שלא למסור את מכשיר הסלולארי שלו או את הסיסמה אליו, האם הוא רשאי לסרב לחדירה למכשיר, האם הוא רשאי לסרב לחיפוש בכליו או על גופו וכדומה.

סביר כי רק עורך דין פלילי מקצועי ובעל ניסיון ידע להסביר לנחקר מהן החשדות המיוחסות לו, מהן הזכויות העומדות לו ומה ההשלכות של מימושן או ויתור עליהן. במסגרות זו יוכל להמליץ לו האם לממש את זכות השתיקה או להיפך, להפנות את תשומת לב החוקרים לראיה מזכה ולהאיר את עיניו באשר לדרכים באמצעותן יכול להתגונן ולהוכיח את חפותו. שימו לב כי הזכות להיוועץ עם עורך דין הינה זכות חשובה שלא ניתן למנוע מחשוד. (במקרים חריגים המפורטים בחוק, יכול הממונה לדחות את הייעוץ בזמן מוגבל בלבד).

כלל מס' 3 – הפנו לראיה המזכה

ברוב המקרים נהוג לייחס לדברי החשוד בחקירתו הראשונה אותנטיות ולתת להם משקל מכריע, שכן זו הפעם הראשונה שמוסר את תגובתו להטחות החוקר מבלי להתכונן. על כן ישנה חשיבות כבר במועד הזה לספר את הגרסה לאירועים באופן ברור שלא מותיר מקום לספקות. לא להסתפק בכפירה בטענות אלא גם להפנות לראיה מזכה ככל וקיימת. ראיה מזכה יכולה להיות צילום שתומך בגרסתו, הודעה שמאשרת את שאמר, אליבי וכדומה.

שימו לב, לעיתים, מה שיראה לאדם מן היישוב כ'ראיה מזכה' עלול להתהפך ולשמש כנגדו. על כן, מומלץ להיוועץ עם עורך דין בטרם החקירה. יצויין כי לעיתים יומלץ אף להשתמש בשירותיו של חוקר פרטי בכדי לאסוף ראיות מזכות.

כלל מס' 4 – קראו את החקירה

בסוף החקירה יתבקש הנחקר לקרוא את הפרוטוקול, אשר יפרט מהן השאלות שנשאל ומהן התשובות שהוא ענה. בשלב זה עליו לוודא כי דבריו נכתבו כלשונם ושהמסר שלו לא עוות ורק לאחר מכן לחתום.

כלל מס' 5 – שליטה ואיפוק

חקירה מטבעה מתנהלת תחת שליטתו של החוקר. הוא זה שמחליט על שעת החקירה, הוא שמחליט על אורכה והוא שמחליט אם הנחקר יקבל סיגריה או לא. אומנם גם הוא, חשוב לזכור, כפוף לחוק ולא יכול לעשות כרצונו. על כן ההמלצה לנחקרים היא לנסות לשמור על איפוק ושליטה מירביים לאורך כל החקירה. הכוונה היא לזהות את המניפולציות והתמרונים המופעלים על הנחקר באמצעות כל תרגילי החקירה, לשמור על קור רוח ולחשוב בהגיון. לדבוק בגרסה כפי שידועה לנחקר ולא לתת התייחסות על מה שלא ידוע אלא רק משוער.

שימו לב, נתונים מראים שלחץ המופעל בחקירה עלול להוביל למתן הודאת שווא. על כן יש להיזהר מלתת תשובות רק כדי לספק את צרכי החקירה ולסיים במהרה. שיחה עם עורך דין לפני החקירה תוכל להוריד את סף הלחץ, לאפשר לנחקר לשמור על איפוק, לפקוח את עיניו לתרגילי חקירה ובכך לעזור לנחקר להוציא את האמת לאור ולטהר את שמו.

כלל מס' 6 – טלפון ומחשב אישי

ניתן לומר כי המחשב והטלפון החכם המוחזק היום בכל כיס, מכיל כל פרט כמוס על חיינו, החל מתמונות, היסטוריית שיחות, הודעות, מידע רפואי אישי, לוח פגישות, מיקומים, חומרי עבודה ועוד.לצורכי חקירה, כאשר צפוי כי במכשיר ישנן ראיות לבירור העבירה, קונה המשטרה סמכות לתפיסתו של המכשיר ולאחר קבלת צו מבית המשפט גם סמכות לחדירה לתוכן המכשיר. מדובר על מצב לא נעים של חדירה בוטה לפרטיות הנחקר ומכאן הדרך סלולה לרמיסת כבודו של אדם. על כן, חשוב לדעת, שישנן דרכים חוקיות להתנגד לחדירה לצו, או לבקש את צימצומו באופן שלא יפגע בנחקר מעבר לנדרש. נוסף לאמור, ידע נחקר כי אם יתן הסכמתו מדעת, יוכל החוקר לחדור למכשירו גם מבלי להיזדקק לצו, ועל כן יחשוב היטב, יבין את המשמעויות לפני שיתן את אישורו.

זה המקום לספר כי עורכת הדין שקמה אדרי טיפלה במקרים רבים בהם נחקר נתן את מכשיר הטלפון שלו לרשויות החקירה מרצונו, כדי להוכיח גרסתו, אולם הדבר בפועל שימש לרעתו, בעבירה בה נחקר או בעבירה אחרת שהתגלתה לאחר החיפוש במכשיר.

ייעוץ משפטי לפני חקירה במשטרה

חקירה היא השלב החשוב בהליך הפלילי, שלב בו נמצא הנחקר בגפו תחת איומו של הלא נודע. דווקא משום חשיבותו יש להתכונן אליו כראוי ובכובד ראש. הזכות להיתייעץ עם עורך דין היא זכות העומדת לכל חשוד ובכל שעה, היא זכות לגיטימית ומטרתה היא אחת – להגן על הנחקר. עורכת הדין שקמה אדרי המתמחה בדין הפלילי ובתעבורה נלחמת עבור לקוחותיה בבתי המשפט השונים וזמינה לתת ייעוץ לפני חקירה משטרתית 24/7.בזכות ניסיונה ותפקידה זה, עו"ד שקמה אדרי עזרה לחשודים רבים להוכיח את חפותם ולסגור את תיק החקירה שנפתח כנגדם. לייעוץ לפני חקירה, וליווי לתחנת המשטרה, ניתן ליצור קשר בכל שעה 24/7.

האמור אינו מובא כתחליף לקבלת יעוץ משפטי של עורך דין והוא מהווה מידע כללי בלבד, אשר אינו מהווה ייעוץ משפטי מחייב ואין להסתמך עליו בכל צורה שהיא. כל פעולה שנעשית ע"פ המידע והפרטים האמורים במאמר זה הינה על אחריות המשתמש בלבד. בכל מקרה ספציפי יש להיעזר בבעל מקצוע המתמצא בתחום.

חקירה באזהרה

חקירה באזהרה

הזמנה לחקירה, באזהרה, היא למעשה, כפי שנכתב מעלה, נקודת הפתיחה של ההליך הפלילי בו המוזמן נחקר כחשוד בביצוע עבירה (זה יכול לנוע בין עבירות קלות לעבירות חמורות יותר) . הרשות מצפה מהחשוד לשתף פעולה, אבל חשוב להגיע רק לאחר הבנת הזכויות העומדות לחשוד וההליכים שהוא צפוי לעבור.

ההבנה של המצב המשפטי יעזור לחשוד להגיע לחקירה בבטחון ולהפיק את המירב מהחקירה באופן שיקדם את האינטרס שלו להוכיח את האמת ולנקות את שמו.

למעשה מדובר בהליך שמתחיל בדרך כלל כאשר גורמי אכיפת החוק חושדים שמעורב אדם מסוים בבצוע עבירה. האדם אינו נעצר, אך הוא מקבל הודעה רשמית על פתיחת החקירה. האזהרה חשובה מכיוון שהיא מפעילה הגנות משפטיות מסוימות עבור האדם, כגון הזכות לייצוג משפטי, זכות השתיקה ועוד.

חקירת חשוד היא קריטית במקרה בו הראיות אינן חד משמעיות או שמעורבותו של האדם אינה ודאית.  זהו שלב לאיסוף מידע נוסף לפני ההחלטה האם להגיש כתב אישום או לא. חשוב להבין את התהליך הזה כדי לוודא שאתם ערוכים היטב וזכויותיכם מוגנות.

השלבים שיש לנקוט לפני חקירה תחת אזהרה במשטרה

 1. חשיבות הייעוץ המשפטי – חשוב ביותר להיוועץ בעורך דין לפני שמגיעים לתחנת משטרה. עורך הדין יוכל להנחות אתכם מה צפוי לכם ואיך להגיב לחקירת המשטרה. כמו כן, הוא יוכל לסייע לכם להבין את זכויותיכם וכיצד לשמור עליהן. זכרו, גם אמירות שנראות תמימות עלולות להיות בעלות משמעות משפטית רבה.
 2. זכויות שאתם צריכים להכיר – במהלך חקירה יש לכם מספר זכויות על פי חוק וחשוב מאוד להכיר אותן לפני הגעתכם, הן בשביל למנוע טעויות שיעלו לכם ביוקר בהמשך ניהול התיק וגם בשביל תחושת הבטחון שוודאי תשפיע על היכולת להוכיח את החפות :

ראשית כאמור מעלה ישנה הזכות לשמור על השתיקה, והיא נחוצה במצב בו החשוד סבור בתשובה עליה עלולה להפליל אותו, יש לשים לב כי שימוש בזכות זו במקום בו אין צורך עלולה לפגוע בסיכויי החשוד להוכיח טענתו.

שנית, ישנה זכות לקבלת ייעוץ לפני חקירה במשטרה ואף להיות מלווה על ידי עורך דין, סנגור, לאחריה. מאחר ומדובר בזכות כל כך מהותית, הרי שהחשוד רשאי לסרב לענות על כל שאלה עד אשר עורך הדין יגיע לתת יעוץ לפני חקירה במשטרה. הכרת זכויות אלו יכולה לעשות שינוי משמעותי בחוויה שלכם בתחנת המשטרה.

עורך דין חקירה במשטרה – מדוע צריך?

ומדוע בעצם כדאי גם למי שבטוח שהצדק איתו, להתייעץ עם עורך דין חקירה במשטרה?  בעוד שתפקיד המשטרה הוא לאכוף את החוק ולהגן על הציבור, תפקידו של העורך דין להגן על זכויות החשוד. חוקרי המשטרה שמים נגד עינהם, ובצדק, את האינטרס לבסס את העבירה על פי החשדות שיש בידיהם, ובמסגרת זאת מבצעים תרגילי חקירה, מפעילים לחץ ועושים פעולות שיכולות בקלות 'להפיל' כל אדם נורמטיבי שהסתבכות עם החוק הינה זרה לו. עורך דין חקירה במשטרה לא רק מסביר אודות הזכויות המגיעות לחשוד, אלא גם עוזר לו לקבל החלטות טובות יותר באינטרקציה מול החוקרים, מסיע לנווט בתוך ההליך הפלילי, יעזור בהמשך בהליכי המעצר אם יש צורך.

 1. ידיעה כי במקרה של חקירת נוער במשטרה מדובר במסגרת נורמטיבית שונה לחלוטין – ההבדל בין חקירת קטין לבגיר הוא קריטי ומתבטא בכמה אופניים אשר הרחבנו עליהם במאמר בנפרד. על קצה המזלג אציין כי הבנת ההבדלים מדגישה את האיזון העדין בין האינטרס הציבורי למיצוי החקירה ובין הגנה על הזכויות והרווחה הנפשית של הצעירים. מעבר להבדלים באופן ניהול החקירה והזכויות העומדות לנחקר קטין, הרי שגם המשך ההליכים הפלילים שונה לחלוטין ומציע אלטרנטיבות לניהול הליך פלילי, כאלו שמוסד השיקום עומד בראשם.
 2. הכרת ההליך שצפוי בעת חקירה פלילית במשטרה – כאשר חשוד מגיע לחקירה, החוקרים יתחילו בכך שיפרטו באוזניו את סיבת הזמנתו. החקירה יכולה לנוע משאלות כלליות על הפעילויות של החשוד בזירת האירוע, דרך בירור מקום הימצאותו בזמן מסוים ועד לשאלות ספציפיות יותר הקשורות לחקירה. זה נעשה בדרך כלל בחדר חקירות בתחנת המשטרה אך במסגרת תרגילי חקירה יתכן שינסו החוקרים להשיג את התשובות גם מחוץ לתחנה ואף שלא במסגרת חקירה פלילית במשטרה באופן גלוי.

קיבלתי הזמנה לחקירה במשטרה – מה לעשות עכשיו?

לסיכום קבלת הזמנה לחקירה במשטרה מסמלת את תחילתו של הליך פלילי אשר לרוב יהיה זר לחשוד ויגרום ללחץ רב. אולם דווקא בשל כך כדאי להשקיע את הזמן ולהעמיק בהבנתו כבר בהתחלה, זכרו שיש לכם זכויות ודעו מתי להשתמש בכל אחת מהן, דעו כי כל דבר שתגידו עלול לשמש כנגדכם, ובאותה מידה, כל דבר חשוב שתמנעו מלהגיד יכול גם לפגוע בהוכחת טענתכם. מוזמנים לקרוא מאמרים שלנו בנושא 'הזמנה לחקירה במשטרה' או להתייעץ עם משרדנו הזמין 24/7.

הזמנה לחקירה פלילית במשטרה

לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

  form-image form-image

  שאלות ותשובות

  הדרכים בהן נוהגת משטרת ישראל לזמן עדים הינן מגוונות ובניהן גם זימון באמצעות שיחת טלפון ושליחת מכתב בדואר. אולם בהיעדר חוק, אין בכוחה של הזמנה לבדה לחייב את העד להגיע לתחנת המשטרה ומעצרו אך בשל כך שלא התייצב באופן וולנטרי לחקירה אליה הוזמן הינה בלתי חוקית והדבר נדון אף בבית המשפט העליון במסגרת פרשת דגני (בג"צ 465/75 דגני נגד שר המשטרה).

  יוער כי שונה המצב בו נדרש חשוד להתלוות לשוטר לתחנת המשטרה, שאז סירוב לעשות כן עלול להקים עילת מעצר כנגדו. יחד עם זאת, התחמקות מהגעה למשטרה מקום שהעדות נחוצה – אינה התנהגות מומלצת בכל מצב ורצוי להתייעץ עם עורך דין בטרם קבלת החלטה.

  משטרת ישראל, כגוף האמון על חקירת עבירות פליליות, רשאית לזמן כל אדם שעדותו נחוצה לבירור העובדות להתייצב בתחנת המשטרה, בין אם הוא חשוד בביצוע העבירה ובין אם הוא עד בלבד.
  כאשר מדובר בחשוד הרי שהוא נחקר 'באזהרה' וישנה חובה על המשטרה להסביר לו במה הוא חשוד ומהן זכויותיו הנובעות ממעדו זה, לרבות זכות השתיקה והזכות להיוועצות עם עורך דין.

  ככלל, על עד המגיע לחקירה במשטרה, לענות על כל השאלות המופנות אליו אמת.

  לכלל זה שני חריגים – החריג הראשון מקורו בזכות השתיקה העומדת לחשוד בפלילים: אחת הזכויות המהותיות לקיומו של הליך הוגן ושרמיסתה עלול אף להביא לזיכוי. משמעותה היא כי חשוד רשאי לשמור על שתיקה ולא לענות לחוקריו, כל זאת מתוך כוונה להימנע מהפללתו. אלא שלא תמיד מומלץ לממש את הזכות, כך כדוגמא במצב בו נדרש החשוד להפנות לראיה מזכה, או לחילופין כאשר השתיקה עלולה לחזק את ראיות התביעה כנגדו.

  הזכות השניה הינה הזכות להימנע מהפללה עצמית העומדת לכל עד: מדובר על זכות שכאמור עומדת לכל עד, אולם היא מצומצמת אך למסירת ראיה (לרבות מענה על שאלה) שעלולה להפליל את העד.

  ככלל, חשוד רשאי להיתייעץ עם עורך דינו 'ללא כל דיחוי' אולם לכלל זה ישנם חריגים אשר יפורטו להלן:

  באם מדובר במצב בו קבלת היעוץ תביא להפסקת פעולת חקירה הדורשת את נוכחות העצור – קצין ממונה, בדרגת רב פקד ומעלה מוסמך לדחות את היעוץ – בשעות ספורות בלבד.

  באם מדובר במקרה בו קבלת היעוץ עלולה להביא לסיכול מעצרם של חשודים נוספים או לשבש את פעולות החקירה, או למנוע גילוי ראיה – הקצין הממונה רשאי לדחות את קבלת הייעוץ – עד ל-24 שעות.

  ואם מדובר במצב בו דחיית היעוץ נחוצה לשם שמירה על חיי אדם או סיכול פשע או עבירת בטחון – יכול הקצין לדחות את היעוץ עם עורך הדין – עד ל-48 שעות.

  מאחר ומדובר באחת מהזכויות המהותיות ביותר לקיומו של הליך הוגן, פגם מהותי בה יביא להפחתה ניכרת במשקל הראיה שתתקבל, או אף במקרים קיצוניים, ביטול ההסתמכות על הראיות שהתקבלו ממנה.

  במסגרת פרשת חייבטוב, זוכה הנאשם מרצח לאחר שהוכח במסגרת ההליך בפני בית משפט כי הודאתו נמסרה כאשר היה תחת תנאי חקירה קשים ביותר ומשלא קיבל את זכותו להיוועצות עם עורך דין.